Mr.drs. Herbert Pasveer, mr.dr. Yvonne Waterman en Jasper Kosters hebben de handen ineen geslagen om een unieke samenwerking te bereiken. Herbert en Yvonne zijn gespecialiseerd in het asbestrecht: Herbert vanuit de bestuursrechtelijke en proces rechtelijke hoek, Yvonne vanuit het civiele (werkgevers-)aansprakelijkheidsrecht en het preventieve asbestbeleid. Jasper kent daarbij door zijn jarenlange deelname aan diverse asbestcommissies en werkgroepen de ingewikkelde asbest wet- en regelgeving en het calamiteitenmanagement als geen ander. Samen bedienen wij met passie, professionaliteit en rijke ervaring onze cliënten in zowel de publieke als de private sector.

Wij bieden zowel juridisch advies als bijstand in alle gerechtelijke procedures. Ook verzorgen wij praktische begeleiding bij inventarisatie-, renovatie- en saneringsprojecten, communicatie, media, cursussen op maat en meer.

Alle invalshoeken: praktijk, preventie, begeleiding en afhandeling

In onze dienstverlening letten wij op kwaliteit, op de praktische benadering en de grotere belangen van onze cliënten. Want asbest is niet slechts een heet hangijzer in juridische zin: ook de fi nanciële gevolgen en de impact op een organisatie of onderneming en de directe omgeving kunnen aanzienlijk zijn, zowel op korte als lange termijn. Daarom zien wij niet alleen de afhandeling van asbestschade, maar ook preventie, begeleiding, communicatie en media als een belangrijk deel van onze dienstverlening. Vertrouwelijke behandeling staat altijd voorop.