Jasper Kosters als Asbestdeskundige in The Board of Advisors bij The European Asbestos Forum (EAF)

The European Asbestos Forum streeft naar verbetering van Professionele netwerken en de uitwisseling van de beste en nieuwste kennis over alles wat met asbest te maken heeft.

Jasper Kosters is gevraagd voor deze functie aangezien hij een zeer goed geïnformeerde specialist op het

 gebied van de Nederlandse asbest regulering, bestrijding, asbestbeheer en asbestrampbestrijding is. Jasper Kosters is Directeur/ eigenaar van Admanstars (www.admanstars.nl)  en maakt tevens deel uit van de organistatie Asbest&Recht (www.asbestenrecht.nl ).

Al sinds 2015 is Jasper Kosters betrokken bij The European Asbestos Forum als sessie voorzitter Asbest & Technologische ontwikkelingen en als spreker over het verbeteren van de bewustwording aangaande asbest op de werkvloer.

 Samen met Barry Robson, Hans van der Wart Msc, MBA, Bsc, Mark Winter, Professor Nico van Zandwijk en Dr. Richard Lemen USPHS (ret.) Ph.d., M.S.P.H vormt Jasper Kosters The Board of advisors bij The European Asbestos Forum.

Jasper Kosters verheugt zich op een goede en verrijkende samenwerking en zal in september 2018 wederom als spreker uitkomen op het EAF in Engeland.

Voor meer informatie: www.europeanasbestosforum.org

Jasper Kosters treed op als gastspreker bij het European Asbestos Forum conference 2017

Op 25 september vertrok Jasper Kosters namens Admanstars naar Londen om daar tijdens het EAF conference op te treden als gastspreker.

Jasper Kosters begint zijn pleidooi door duidelijk het verschil neer te zetten van de wat oudere generatie van werknemers vs de huidige toestroom van jonge werknemers. De oudere generatie heeft in het verleden zelf te maken gehad met het aanbrengen/ toepassen van asbesthoudende materialen. Zij kennen de diverse toepassingen, maar hebben ook van dichtbij de gevaren van asbest mee gekregen. Dit in tegenstelling tot de huidige toestroom van nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt. Zij hebben geen kennis van hoe asbest eruit ziet, de diverse toepassingen en de gevaren die asbest met zich mee brengt.

De oorzaak ligt in het feit dat tijdens de opleidingen weliswaar veel aandacht wordt gegeven aan diverse gevaren gerelateerd aan het werken in de industrie, denk aan het werken met chemische stoffen, werken op hoogte, etc., echter wordt er geen aandacht geschonken aan de toepassingen van asbest. Zij herkennen geen asbest en weten dus niet hoe te handelen indien zij hiermee in aanraking komen.

Hierin schuilt het gevaar van nieuwe asbest slachtoffers in de toekomst.

Tijdens de presentatie vertelde een jonge dame van 11 jaar wat zij wel al weet over asbest. Ze kon goed vertellen waar asbest voor werd gebruikt en hoe je dit kan herkennen. Ook wist zij te vertellen welke risico’s iemand loopt die in aanraking komt met asbest.

De zaal welke gevuld was met o.a. slachtoffer organisaties, branche organisaties, juristen en project management bureaus reageerde enthousiast op deze jonge dame welke precies dat kon vertellen waar het om draait.

Een mooie en pakkende insteek van Jasper Kosters. Het betrof hier zijn dochter welke door de jaren heen goed heeft meegekregen waar haar vader mee bezig is en de noodzaak van bewustwording goed kon verwoorden.

European Asbestos Forum