Jasper Kosters treed op als gastspreker bij het European Asbestos Forum conference 2017

Op 25 september vertrok Jasper Kosters namens Admanstars naar Londen om daar tijdens het EAF conference op te treden als gastspreker.

Jasper Kosters begint zijn pleidooi door duidelijk het verschil neer te zetten van de wat oudere generatie van werknemers vs de huidige toestroom van jonge werknemers. De oudere generatie heeft in het verleden zelf te maken gehad met het aanbrengen/ toepassen van asbesthoudende materialen. Zij kennen de diverse toepassingen, maar hebben ook van dichtbij de gevaren van asbest mee gekregen. Dit in tegenstelling tot de huidige toestroom van nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt. Zij hebben geen kennis van hoe asbest eruit ziet, de diverse toepassingen en de gevaren die asbest met zich mee brengt.

De oorzaak ligt in het feit dat tijdens de opleidingen weliswaar veel aandacht wordt gegeven aan diverse gevaren gerelateerd aan het werken in de industrie, denk aan het werken met chemische stoffen, werken op hoogte, etc., echter wordt er geen aandacht geschonken aan de toepassingen van asbest. Zij herkennen geen asbest en weten dus niet hoe te handelen indien zij hiermee in aanraking komen.

Hierin schuilt het gevaar van nieuwe asbest slachtoffers in de toekomst.

Tijdens de presentatie vertelde een jonge dame van 11 jaar wat zij wel al weet over asbest. Ze kon goed vertellen waar asbest voor werd gebruikt en hoe je dit kan herkennen. Ook wist zij te vertellen welke risico’s iemand loopt die in aanraking komt met asbest.

De zaal welke gevuld was met o.a. slachtoffer organisaties, branche organisaties, juristen en project management bureaus reageerde enthousiast op deze jonge dame welke precies dat kon vertellen waar het om draait.

Een mooie en pakkende insteek van Jasper Kosters. Het betrof hier zijn dochter welke door de jaren heen goed heeft meegekregen waar haar vader mee bezig is en de noodzaak van bewustwording goed kon verwoorden.

European Asbestos Forum