Naast de voorbeeldfunctie die gemeenten en provincies hebben ten aanzien van het in hun bezit zijnde vastgoed, hebben deze voor alle burgers ook een faciliterende rol bij het helpen van gebouweigenaren om te kunnen gaan voldoen aan het asbestdakenverbod. Hierbij kan gedacht worden aan algemene informatieverstrekking tot het volledig coƶrdineren en laten uitvoeren van alle benodigde administratieve en uitvoerende werkzaamheden.

In veel gevallen is de eerste stap het inzichtelijk maken van de omvang van de uitdaging binnen de betreffende gemeente-/provinciegrenzen. Hierbij werkt Admanstars samen met een partner die op basis van luchtfoto's, volledig geautomatiseerd, alle aanwezige asbestverdachte daken in kaart brengt. Op basis van deze data kan op en later moment ook monitoring plaatsvinden van de algemene voortgang. Vervolgens dienen de betreffende gebouweigenaren op de hoogte gebracht te worden van de aankomende wetgeving waaraan zij geacht te worden te gaan voldoen. Hiervoor is een aanzienlijke inspanning nodig omdat veel gebouweigenaren hier nog niet of onvoldoende van op de hoogte zijn.

De uitdaging die daarna komt is mogelijk nog de meest bewerkelijke. De gebouweigenaren dienen in beweging gebracht te worden om ook daadwerkelijk hun asbestverdachte dakbedekking te laten vervangen. Belangrijk is daarbij de volgende 4 categorieƫn op ieder hun eigen manier te benaderen en te overtuigen:

  1. Gebouweigenaren die voldoende kapitaalkrachtig zijn en welwillend zijn hun dak te laten vervangen;
  2. Gebouweigenaren die voldoende kapitaalkrachtig zijn maar niet welwillend zijn hun dak te laten vervangen;
  3. Gebouweigenaren die onvoldoende kapitaalkrachtig zijn maar welwillend zijn hun dak te laten vervangen;
  4. Gebouweigenaren die onvoldoende kapitaalkrachtig zijn en niet welwillend zijn hun dak te laten vervangen;

Categorie 1 zal weinig stimulans nodig hebben om tot actie over te gaan. Enkel het bekend maken met het aankomende asbestdakenverbod zal voldoende zijn.

Categorie 2 zal overtuigd moeten worden van het nut en de noodzaak om over te gaan tot verwijdering van het asbestdak.

Categorie 3 zal financieel ondersteund moeten worden. Zij zien immers het nut en de noodzaak van de actie wel in, maar zijn onvoldoende kapitaalkrachtig om ook daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Bij categorie 4 ligt mogelijk de grootste uitdaging. Zij moeten eerst overtuigd worden van het nut en de noodzaak waarna zij vervolgens ook nog eens financieel ondersteund moeten worden.

Admanstars kan voor u dit gehele traject verzorgen inclusief projectmanagement van de uit te voeren werkzaamheden.