Chroom 6 onderzoek
Om de aanwezigheid van chroom-6 te bepalen wordt aanvankelijk een snelscan op locatie uitgevoerd. Hierbij wordt met behulp van een handheld X-ray fluorescent (XRF) analyzer het oppervlak getest. Daarmee kan de aanwezigheid van Chroom worden vastgesteld. Als daarmee de aanwezigheid van chroom is aangetoond, zal de aanwezige verflaag als ‘chroom-6 verdacht’ worden beschouwd en zal er een aanvullende sneltest worden uitgevoerd met behulp van swap-sticks.

Indien het testmateriaal voorzien is van meerdere lagen verf zal door middel van een destructieve handeling aan het oppervlak, de onderliggende laag/lagen worden blootgelegd zodat deze ook gemeten kunnen worden. 

Wanneer aan de hand van de XRF-analyzer het geteste materiaal als chroom-6 verdacht wordt beschouwd, zal een aanvullende sneltest worden uitgevoerd met behulp van swab-sticks. Hiermee kan een kwalitatieve test worden uitgevoerd om aan te kunnen tonen of er chroom-6 aanwezig is. De swab-stick wordt vochtig gemaakt met een zoutzuuroplossing (6 mol/L) waarna deze over het bekraste oppervalk wordt gehaald. Daarna worden enkele druppels diphenylcarbazide-oplossing (10 g/L) op de swab-stick aangebracht. Wanneer er sprake is van chroom-6, verkleurt de swab-stick binnen 30 seconden en wordt een paars-violette kleur zichtbaar.

Wanneer uit de swab-stick test blijkt dat er chroom 6 aanwezig is in het materiaal, dan zal een volledige monstername plaatsvinden waarbij ca. 5 gram wordt verzameld en ter analyse wordt aangebonden aan een geaccrediteerd laboratorium voor een kwantitatieve analyses waarbij het exacte percentage zal worden bepaald.