Admanstars kan voor u het gehele traject verzorgen van onderzoek tot oplevering van de asbestverwijdering. Daarbij blijft u als opdrachtgever volledig in control en worden samen met u alle stappen van het proces besproken en voorbereid. Hierin kunt u tevens keuzes maken om bepaalde stappen volledig zelf uit te voeren, in samenwerking met Admanstars uit te voeren of volledig door Admanstars voor u te laten verzorgen.

U kunt bij projectmanagement denken aan de volgende zaken:

 • Asbestinventarisatie (passend bij de beoogde vervolgwerkzaamheden)
 • Risicobeoordeling bij (tijdelijke) voortzetting van het huidige gebruik
 • Contra-expertise van reeds aanwezige rapportages
 • Risicoklasse bepaling conform SCi-548 (validatiemeting)
 • Kostenraming voor de asbestverwijdering
 • Opstellen plan van aanpak asbestverwijdering
 • Indienen sloopmelding
 • Aanbesteding asbestverwijdering (inclusief aanwijzing op locatie, nota's van inlichtingen en gunningsadvies)
 • Directievoering / (Deeltijd) begeleiding van de asbestverwijdering (inclusief overleg met betrokken partijen, controle op de werkzaamheden, bewaking van de planning en kosten (meer-/minderwerk) en dagrapportages)
 • Communicatie met bewoners/gebruikers/omwonenden
 • Oplevering van de asbestverwijdering (inclusief rapportage, vrijgavecertificaten en stortbonnen)
 • Opstellen beheersplan (eventueel inclusief bestickeren van de nog aanwezige asbesttoepassingen)
 • Aanvraag en overdracht vervolgwerkzaamheden