Heeft u twijfels over de u aangebonden of voor u uitgevoerde asbestinventarisatie of deuitgevoerde asbestsanering? Dit kan voor u een reden zijn om de werkzaamheden onafhankelijk deskundig te laten beoordelen. Ondeskundige uitvoering kan immers leiden tot blootstelling aan vrije asbestvezels voor u en uw directe omgeving. Daarnaast kan er schade ontstaan aan het milieu en kan het flinke schadeclaims tot gevolg hebben. Onvoorziene situaties waarbij asbest een rol speelt, resulteren veelal in emotionele reacties tijdens sloop, verbouwing, renovatie of onvoorziene gebeurtenissen.

Admanstars kan voor u, onafhankelijk en vakdeskundig, de documentatie en uitgevoerde werkzaamheden beoordelen.  

In het geval van documentbeoordeling kunt u denken aan het beoordelen of een inventarisatierapport of NEN-onderzoek juist en volledig is uitgevoerd. Maar ook aan een plan van aanpak asbestsanering, beheersplan of offerte. Met grote regelmaat komen in dergelijke stukken sterk uiteenlopende norminterpretaties en tegenstrijdige adviezen naar voren, met verregaande consequenties. Daar waar nodig treden wij tevens in contact met het bevoegd gezag en handhavers om voor u tot een zo pragmatisch mogelijke oplossing te komen.