Het is algemeen bekend dat asbest gevaarlijk is voor mens en milieu. Om die reden is er in Nederland sinds 1994 een totaalverbod van kracht op het gebruik, verbruik, bewerken, verhandelen en het in voorraad hebben van asbesthoudende materialen. Het is echter zo dat in de jaren die daaraan vooraf gingen er enorme hoeveelheden asbesthoudende toepassingen zijn toegepast in bouwwerken, constructies en installaties. Admanstars staat ervoor er alles aan te willen doen om te voorkomen dat komende generaties hier nog aan worden blootgesteld. 

De naam "Admanstars" is de letterlijke vertaling van deze visie. Het is een samenvoeging van de zegswijze: 

"Apappeldeman Sikketamee Adoeladoe Riksbiviaans Swais Swais". 

Deze zegswijze werd gebruikt wanneer volwassenen zaken met elkaar bespraken waarmee zij de kinderen niet wilde belasten.

"Admanstars, for the future of our children"