Admanstars heeft ruime ervaring in alle voorkomende sectoren waarbij in het verleden asbesthoudende materialen zijn toegepast. Deze sectoren zijn als volgt te onderscheiden:

Vastgoed

 • Woningen
 • Woningcomplexen
 • Monumentale bouwwerken
 • Kunstwerken
 • Utiliteitsgebouwen
  • Kantoren
  • Scholen
  • Opslagruimtes
  • Winkels
  • Garages
  • Ziekenhuizen
  • Verzorgingstehuizen
  • Bioscopen
  • Vakantieoorden
  • Sportgebouwen

Industrie

 • Fabrieken
 • Installaties
 • Energiecentrales
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Schakel-, onder-,midden- en hoogspanningstations
 • Gashuizen

Maritiem en Offshore

 • Drydocks
 • Schepen
 • Boorplatforms
 • Lifeboaten

Objecten

 • Treinen
 • Trams
 • Bussen
 • Woonwagens
 • Keten
 • Losse installatie onderdelen
 • Voorraden