EenVandaag 4 november 2017

200 miljoen schade door asbestvervuiling Eurogrit

Het asbestschandaal van Eurogrit zorgt voor een grote schadepost voor de onderhoudssector. De schade door de aankoop van met asbest vervuild straalgrit van Eurogrit uit Dordrecht zal voor de onderhoudssector oplopen tot 200 miljoen euro. Dat blijkt uit een schatting gedaan door Koninklijke OnderhoudNL. “Een calamiteit van jewelste,” aldus Okke Spruijt, directeur van de branchevereniging tegen EenVandaag.

Eurogrit heeft het met asbest vervuilde straalgrit aan zeker honderveertig straalbedrijven geleverd.

Deze bedrijven hebben sinds vijf oktober de productie geheel of gedeeltelijk stil moeten leggen, zo’n 2200 man personeel naar huis moeten sturen maar de lonen wel door moeten betalen. Opdrachtgevers dienen schadeclaims in en de straalbedrijven hebben zelf onderzoeken moeten laten doen vanwege het asbest op hun terrein.

Megabedrag

Okke Spruijt van OnderhoudNL: “Wij doen een schatting van de schade tussen de honderzestig en tweehonderd miljoen euro. Dat is de bedrijfseconomische schade. Een megabedrag, dit kunnen we vergelijken met andere sectoren waar vogelgriep of het eierenschandaal in hetzelfde rijtje staan.” De schade kan nog hoger uitvallen, want de personele gevolgen zijn nog niet meegerekend.

Op vijf oktober maakte Eurogrit bekend dat er vrije asbestvezels gevonden zijn in het straalgrit van Eurogrit. Inademing van asbestvezels kan kanker veroorzaken.

Straalgrit

Straalgrit wordt met grote kracht tegen stalen of betonnen objecten geblazen om verfresten, roest of vuil te verwijderen. Vaak zit dat op ketels of op andere grote industriële objecten. Onder anderen scheepswerven, Tata Steel IJmuiden en Shell Pernis werkten met het grit.  Het onderhoud van de Willemsbrug in Rotterdam en de Nijkerkerbrug liggen voorlopig plat.

Hoe het asbest in de gritkorrels van Eurogrit terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Het gaat om wit asbest, afkomstig uit Oekraïne. Zo blijkt uit een brief van het kabinet van eind oktober. Dat land is samen met Rusland nummer 1 producent en exporteur van asbest ter wereld. 

De gritkorrels zijn al zeker sinds mei 2015 vervuild met asbest, heeft Eurogrit bekend gemaakt. Eurogrit zegt dat het onwaarschijnijk was dat er asbest in het grit zou zitten. Daarom is het Eurogrit ook niet getest op asbest. De volledige reactie van het bedrijf op onze vragen vindt u hieronder. 

De import van een met asbest verontreinigd product is verboden in de Europese Unie. Uit onderzoek van de Koninklijke OnderhoudNL blijkt  dat er tot 2% asbest in het straalgrit van Eurogrit is gevonden.

EenVandaag 20 oktober 2017

Kankerverwekkende asbest-vezels al zeker twee jaar op de markt

Het met asbest vervuilde straalgrit is al veel langer in omloop dan het bedrijf Eurogrit in eerste instantie meldde. Het asbest-grit is al zeker twee jaar op de markt. Dit blijkt uit analyses van de zwarte grit-korrels. Medewerkers van schilder- en onderhoudsbedrijven kunnen dus ook al zeker twee jaar blootgesteld zijn geweest aan de kankerverwekkende vezels.

Eurogrit zei eerder dat de asbest-vezels pas een paar maanden op de markt waren. Nu blijkt dat Eurogrit partijen heeft geproduceerd die al 1 of 2 jaar op de markt zijn. Volgens Eurogrit zijn de gezondheidsrisico’s klein. Maar experts vertellen een heel ander verhaal. 

Zelfs één vezel is al schadelijk 

Het gevaar van het asbest-grit is groot volgens jurist Joyce Matthijssen, gespecialiseerd in asbestzaken. “Één asbestvezel is al voldoende om de ziekte mesothelioom te veroorzaken. Het is gevaarlijk omdat je de vezels niet ziet en het niet voelt als je ze inademt.” Medewerkers van bedrijven die met het asbest vervuilde straalgrit werkten deden dit zonder adequate beschermende kleding. Matthijssen noemt het onbegrijpelijk dat Eurogrit de gezondheidsrisico’s niet erkent.

Schandaal breidt zich uit

Het asbestschandaal breidt zich ook steeds verder uit. Honderdveertig bedrijven zouden hebben gewerkt met asbest vervuild straalgrit. Volgens asbestonderzoeker Jasper Kosters is nu duidelijk dat het om veel meer bedrijven gaat. “De eerste lijn aan bedrijven is 140, daarnaast zijn er nog groothandels en tussenleveranciers. De totale omvang van bedrijven is niet in te schatten.” 

Straalgrit wordt gebruikt om verf-roest en vuil te verwijderen. Eurogrit verkocht het vervuilde asbest-grit over de hele wereld. “Er komen op heel veel plekken signalen naar boven. Niet alleen in Nederland maar ook in België, Noorwegen, en Afrika,” aldus Kosters.

Te weinig controle

Kitty Jong van de vakbond FNV vindt dat er te weinig controle is geweest bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. “Er is heel veel onrust bij medewerkers die bij deze bedrijven werken. Bedrijven krijgen te veel verantwoordelijkheid om zelf te controleren en dat werkt niet. Wij wijzen de beschuldigende vinger naar de politiek. Die heeft bewust bezuinigd en de verantwoordelijkheid voor de inspecties bij bedrijven gelegd. 70% van de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken voeren deze controle niet uit.”

Jasper Kosters benaderd als asbestdeskundige

5 oktober jl.  is bekend geworden dat in grit, geleverd door Eurogrit BV, wit asbest is gevonden.

De huidige situatie is dat het nog onbekend is sinds wanneer de lading grit verontreinigd was met wit asbest.

Eurogrit heeft aan diverse bedrijven grit geleverd, de vraag hierbij is hoe groot de omvang van de verspreiding van het asbest is.

Jasper Kosters is als asbestdeskundige geïnterviewd door RTV Rijnmond om uitleg te geven.

Jasper Kosters legt uit: "De vondst van witte asbestdeeltjes in het product van Eurogrit moeten niet onderschat worden. Al behoort wit asbest tot de minst schadelijke vorm van asbest, ook wit asbest maakt slachtoffers. Denk aan asbest gerelateerde longkanker."

In situaties als deze lopen de emoties al snel op. Denk aan de angst van de diverse werknemers welke met het grit in aanraking zijn gekomen. Dit betreft niet alleen de medewerkers van Eurogrit als wel van de bedrijven waar het grit aan is geleverd en reeds is gebruikt. Echter zullen er ook mensen zijn welke het probleem bagatelliseren.

Jasper Kosters benadrukt dat het van belang is dat de werknemers van de bedrijven welke werken met dit grit, hetzij het vervoeren als wel het als product toepassen, hun werkgever zwart op wit laten zetten dat hij/ zij met het asbest in aanraking is geweest. Hiermee leg je de verantwoordelijkheid vast, mocht er later blijken dat de werknemer inderdaad asbest gerelateerde medische klachten heeft.

 Admanstars kan u voorzien van juridische ondersteuning, project management en document beoordeling.

Ook andere Nederlandse media doen verslag

Algemeen Dagblad: Alarm over asbest in straalgrit

Algemeen Dagblad

Trouw:  Financiële schade loopt op door met asbest verontreinigd straalmiddel

Trouw