Jasper Kosters benaderd als asbestdeskundige

5 oktober jl.  is bekend geworden dat in grit, geleverd door Eurogrit BV, wit asbest is gevonden.

De huidige situatie is dat het nog onbekend is sinds wanneer de lading grit verontreinigd was met wit asbest.

Eurogrit heeft aan diverse bedrijven grit geleverd, de vraag hierbij is hoe groot de omvang van de verspreiding van het asbest is.

Jasper Kosters is als asbestdeskundige geïnterviewd door RTV Rijnmond om uitleg te geven.

Jasper Kosters legt uit: "De vondst van witte asbestdeeltjes in het product van Eurogrit moeten niet onderschat worden. Al behoort wit asbest tot de minst schadelijke vorm van asbest, ook wit asbest maakt slachtoffers. Denk aan asbest gerelateerde longkanker."

In situaties als deze lopen de emoties al snel op. Denk aan de angst van de diverse werknemers welke met het grit in aanraking zijn gekomen. Dit betreft niet alleen de medewerkers van Eurogrit als wel van de bedrijven waar het grit aan is geleverd en reeds is gebruikt. Echter zullen er ook mensen zijn welke het probleem bagatelliseren.

Jasper Kosters benadrukt dat het van belang is dat de werknemers van de bedrijven welke werken met dit grit, hetzij het vervoeren als wel het als product toepassen, hun werkgever zwart op wit laten zetten dat hij/ zij met het asbest in aanraking is geweest. Hiermee leg je de verantwoordelijkheid vast, mocht er later blijken dat de werknemer inderdaad asbest gerelateerde medische klachten heeft.

 Admanstars kan u voorzien van juridische ondersteuning, project management en document beoordeling.

Ook andere Nederlandse media doen verslag

Algemeen Dagblad: Alarm over asbest in straalgrit

Algemeen Dagblad

Trouw:  Financiële schade loopt op door met asbest verontreinigd straalmiddel

Trouw