In het kader van de arbeidsomstandighedenregeling dienen er door elk asbestinventarisatiebureau en asbestverwijderingsbedrijf interne beoordelingen plaats te vinden. Hierbij dienen het proces, de procedures en de uitvoering van werkzaamheden te worden beoordeeld. Op basis van locatiebezoeken op kantoor en/of op een projectlocatie kan Admanstars deze zaken controleren en beoordelen op normatieve juistheid. Maar ook de opvolging van (intern) geldende procedures kan hierbij onderdeel zijn van de beoordeling.

Naar aanleiding van de bevindingen wordt een rapportage opgesteld waaruit naar voren komt of op alle punten juist wordt gewerkt en gehandeld. Wanneer dit niet het geval mocht zijn, zal per onderdeel een verbeteradvies worden gegeven.

Een dergelijke beoordeling kan ook plaatsvinden in opdracht van een opdrachtgever die een aanvullende en uitgebreidere beoordeling wenst van de partijen waar hij mee werkt of zou willen werken.