De NEN 2991 is de Nederlandse norm voor de bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Om objectief de risico‚Äôs in kaart te kunnen brengen voor dagelijkse gebruikers van gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, wordt de NEN2991 gehanteerd. 

Deze risicobeoordeling is in veel gevallen een aanvulling op de asbestinventarisatie. Een NEN2991-onderzoek wordt verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden. Wanneer een asbestonderzoek volgens deze norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico's van het asbest. Soms kan in spoedeisende situaties de beoordeling als zelfstandige methode uitgevoerd worden.

Het doel van een NEN 2991 onderzoek is het bepalen van de asbestconcentratie in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden in relatie tot de door de rijksoverheid gehanteerde grenswaarde en ter onderbouwing van directe maatregelen om blootstelling te voorkomen. De methode is gericht op het in kaart brengen van:

 • Het potentieel blootstellingsrisico;
  Hierbij wordt een voorspelling gedaan van de concentratie van asbestvezels in secundaire bronnen (zoals: stof op de vloer en in naden en kieren) die als gevolg van omgevingsomstandigheden (activiteit, luchtstromingen enz.) kunnen ontstaan.
 • Het actueel blootstellingsrisico;
  Hierbij wordt de asbestconcentratie in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden (al dan niet gesimuleerd) gemeten.

Redenen om een NEN2991 onderzoek uit te laten voeren, zijn:

 • De aanwezigheid van niet-hechtgebonden, asbesthoudend materiaal;
 • De aanwezigheid van beschadigde of verweerde asbesthoudende materialen;
 • De aanwezigheid van materialen die amfiboolasbest bevatten;
 • Periodieke herbeoordeling als onderdeel van een asbestbeheersplan;
 • Spoedeisende situaties waarbij NEN2991 als zelfstandige methode wordt uitgevoerd.

Admanstars beschikt over de juiste kennis om een NEN2991-onderzoek volledig onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk voor u uit te voeren.